Regulamin zajęć grupowych

1. Na zajęcia grupowe obowiązują zapisy: telefoniczne, osobiste, bądź mailowe.

2. Każde zajęcia potwierdzane są w formie wiadomości tekstowej SMS, dzień przed planowanym terminem.

3. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych, Pacjenci proszeni są o powiadomienie recepcji najpóźniej w dniu zajęć do godziny 12.

4. Jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi później niż godzina 12 danego dnia, zostanie pobrane 100% wartości zajęć, bądź przepadną dane zajęcia na karnecie.

5. Płatności są dokonywane po zrealizowanych zajęciach, bądź „z góry”, jako karnet. Płatność kartą, gotówką lub przelewem na konto - po wcześniejszych ustaleniach.

6. W celu komunikacji dotyczącej planowanych zajęć pacjent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej.